sơn nhũ

Xem tất cả 1 kết quả

  • SƠN NHŨ CAO CẤP GOLD PAINT
    “sơn nhũ” sơn nhũ cao cáp Gold Paint: Là sơn nhũ vàng acrylic hệ nước duy nhất có công nghệ “tự làm sạch” với nhũ vàng…